نمو به معنای رشد کردن و بزرگ شدن و طی کردن سیر تکاملی است.

در پادکست نمو  خلاصه ای از مطالب و کتابهای مفید و خواندنی را با شما به اشتراک می گذارم. این کتابها عمدتاً در زمینه توسعه فردی می باشند. برای اینکه بتوانیم زندگی آگاهانه ای داشته باشیم نیاز به اندیشه ها و باورهای درست داریم. 

به این دلیل که افکار و باورهای غالب و اصلی ما، اتفاقات زندگی مان را رقم می زنند. بنابر این لازم است تا ذهنمان را از باورهای قدرتمند کننده و مطالب درست تغذیه کنیم تا به مرور زمان اندیشه های زندگی ساز جایگزین باورهای غلط و محدود کننده در ذهن ما شود. 

 من به نوبه خود تلاش می کنم تا با عمل به این آگاهی ها و نشر آنها در مسیر تحقق زندگی آگاهانه قدم  بردارم. امیدوارم گوش دادن به این فایلهای صوتی برای علاقه مندان این حوزه مفید واقع شود.

پادکست نمو
Rate this page