درباره تکنیک جداسازی

درباره تکنیک جداسازی هر کدام از ما در طول زندگی روزانه با موقعیتهایی روبرو می شویم که حالمان را بد می کند این موقعیتها میتواند یک مشاجره  در خانواده و…

ادامه خواندندرباره تکنیک جداسازی
Read more about the article درباره عزت نفس(1)
Golden chess king imagining itself as a pawn

درباره عزت نفس(1)

درباره عزت نفس (1) یکی از ویژگیهای ما به عنوان انسان که ما را ازموجودات دیگر متمایز میکند این است که ما نسبت به خود آگاهی داریم و میتوانیم خود…

ادامه خواندندرباره عزت نفس(1)

راز بزرگ موفقیت که باید از کودکان آموخت

راز بزرگ موفقیت که باید از کودکان آموخت برای خیلی از ما حتما این موقعیت  پیش آمده که درمقابل خواسته های کودکان ابتدا مخالفت کنیم و اما پس از اصرار،…

ادامه خواندنراز بزرگ موفقیت که باید از کودکان آموخت

اشتیاق یا تعهد مسئله این است

اشتیاق یا تعهد مسئله این استاگه ازافراد سوال کنیم که آیا دوست دارید که یک زندگی خیلی عالی داشته باشید یعنی از جنبه های مختلف مادی ، سلامتی ، ارتباطی…

ادامه خواندناشتیاق یا تعهد مسئله این است